El servei d’acollida cobreix la franja des de les 7.45 h fins a les 9 h del matí i es gestiona des de l’AMPA amb la col·laboració de l’empresa que s’ocupa del menjador. 

INFORMACIÓ

 

El servei d’acollida dels matins, es gestiona des de l’AMPA i amb la col·laboració de l’empresa que s’ocupa del menjador.

El nombre d’educadors s’adequarà sempre al nombre d’usuaris al servei. L’acollida es fa al menjador de l’escola i s’hi accedeix per la porta verda del carrer Isabel la Catòlica. Cal que els pares, mares o acompanyants deixeu els nens a dins de l’escola, i assegureu-vos que els educadors els reben.

 

Com inscriure’s al servei d’acollida?

 

Les inscripcions, altes i baixes al servei d’acollida, s’han de realitzar a través de l’eina de gestió de l’AMPA, dins l’apartat de Serveis (extraescolars, menjador i acollida): https://gestio.annexa-ampa.cat. Les baixes s’han de realitzar abans de dia 25 de cada mes, i seran efectives el mes següent.

Els rebuts de pagament els gestiona l’empresa de menjador.

Modalitats de servei

 

ESPORÀDICS: Aquesta modalitat està pensada per a famílies sòcies de l’AMPA que necessiten d’aquest servei de manera irregular. Cal comprar un talonari de tiquets (10€) per 5 dies d’acollida. Aquests tiquets, es vendran cada matí a l’escola, durant el mateix servei d’acollida. Són tiquets que no tenen caducitat, i es poden anar gastant al llarg del curs.

Quan es vulgui fer ús del servei d’acollida s’ha d’entregar un tiquet per cada nen/a que farà ús del servei, en el moment de deixar-los.

El cost d’un dia esporàdic és de 2€, i permet fer ús del servei des de les 7.45 h fins a les 9 h del matí.

FIXES: Aquesta modalitat està pensada per als nens i nenes que fan ús del servei d’acollida a diari. Aquest servei es cobra a través del banc i té un cost de:

Temps d’assistència Set/Des/JunResta de mesos
Servei complet (7,45h endavant)21,25 €/mes30 €/mes
Servei complet 2n germà16 €/mes 23 €/mes
Servei parcial (8,30h endavant)15 €/mes21,25 €/mes
Servei parcial 2n germà10 €/mes16 €/mes