Política de privacitat

Avís Legal

Dades identificatives

En compliment amb el deure informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades:

L’associació titular d’aquest lloc web és l’AMPA Escola Annexa Joan Puigbert amb domicili al carrer Isabel la Catòlica, 24, 17004 Girona, amb CIF G17597972 i Número Registre d’Associacions: “3603”. Correu electrònic de contacte annexa.informacio@gmail.com

L’AMPA Escola Annexa Joan Puigbert és una associació de mares i pares d’alumnes sense ànim de lucre.

L’objectiu del seu lloc web és facilitar informació dels diversos serveis que ofereix l’entitat per a tots els membres de l’associació així com a la resta d’usuaris en el seu accés al lloc web.

 

Condicions del lloc web

L’accés al lloc web https://annexa-ampa.cat/ concedeix la condició d’usuari i implica l’acceptació plena i sense reserves per part de l’usuari, de totes i cadascuna de les condicions contingudes en aquest avís legal.

El contingut del present avís legal pot patir modificacions, per la qual cosa l’acceptació per part de l’usuari serà respecte de l’avís legal publicat per l’AMPA Escola Annexa Joan Puigbert i en el moment en què l’usuari accedeixi al lloc web, que haurà de llegir atentament el present avís legal i Política de Privacitat.

 

Ús del lloc web i acceptació

L’usuari pot fer ús dels serveis i utilitats oferts per l’AMPA Escola Annexa Joan Puigbert a través del lloc web https://annexa-ampa.cat/, de conformitat amb la Llei, aquest avís legal i altres avisos i instruccions posats en el seu coneixement.

Les dades personals que s’enviïn de forma voluntària per l’usuari de la web seran trameses comptant amb el consentiment exprés del mateix, coneixent la finalitat del tractament per part de l’AMPA Escola Annexa Joan Puigbert com a responsable dels fitxers.

Les dades que siguin recollides pel responsable a través del correu electrònic seran utilitzades amb la finalitat de comunicació d’informació, difusió i publicacions sobre les activitats gestionades per l’associació, sobre l’educació i temes d’interès.

Així mateix, la seva acceptació al present avís legal suposa la prestació del seu consentiment exprés perquè l’AMPA Escola Annexa Joan Puigbert pugui remetre-li comunicacions per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes establerts per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. En el supòsit de no estar interessat en rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a l’AMPA Escola Annexa Joan Puigbert, a l’adreça anteriorment indicada o al correu electrònic annexa.informacio@gmail.com, manifestant la seva voluntat.

L’AMPA Escola Annexa Joan Puigbert no transmet, ven, transfereix o divulga les seves dades personals a terceres parts i tampoc ho farà en el futur, excepte en els casos següents: que sigui requerit per Llei; que sigui necessari a efectes contractuals; o que vostè hagi donat el seu consentiment explícit per fer-ho.

L’usuari s’haurà de comprometre i responsabilitzar de mantenir tota la informació facilitada de manera que correspongui, en cada moment, a la seva situació actual.

El tractament de les dades de caràcter personal subministrades per l’usuari es realitzarà per l’AMPA Escola Annexa Joan Puigbert amb subjecció a la Política de Privacitat continguda en aquest lloc web.

 

Exclusió de responsabilitats i garanties

El present avís legal estableix la informació general que els prestadors de serveis de la societat de la informació estan obligats a posar a la disposició dels consumidors i usuaris, per imperatiu de l’Article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. S’informa dels següents punts:

L’AMPA Escola Annexa Joan Puigbert exclou amb tota l’extensió que permet el nostre ordenament jurídic qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la presència de virus o altres codis maliciosos en els continguts que puguin produir qualsevol tipus de danys en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

L’AMPA Escola Annexa Joan Puigbert no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l’usuari en el seu accés al lloc web i/o utilització de les informacions contingudes en la mateixa.

El contingut del lloc web és merament informatiu, sense que pugui ser utilitzat amb un altre objecte que la descripció dels serveis que l’AMPA Escola Annexa Joan Puigbert ofereix. Cap responsabilitat podrà ser reclamada pels continguts del present lloc web en ser únicament informatius i no vinculants.

 

Enllaços

Els enllaços que es realitzin a llocs web de tercers tenen únicament una finalitat orientativa, sent el seu objectiiu posar a disposició de l’usuari altres fonts d’informació que poguessin ser del seu interès.

 

Legislació i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola i la jurisdicció competent, a la qual se sotmeten expressament les parts.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

A través del present comunicat l’AMPA Escola Annexa Joan Puigbert, amb domicili al carrer Isabel la Catòlica, 24, 17004 Girona i correu electrònic annexa.informacio@gmail.com, posa en coneixement dels usuaris del lloc web https://annexa-ampa.cat/ la seva política de protecció de dades de caràcter personal, amb la finalitat d’informar a qui utilitza aquest lloc web que ho fa sota la seva responsabilitat.

L’usuari d’aquest lloc web, mitjançant el seu accés al mateix, s’obliga a utilitzar-lo de conformitat amb les lleis i els usos del tràfic i respondrà de qualsevol dany i perjudici que poguessin causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

L’AMPA Escola Annexa Joan Puigbert es reserva la facultat de modificar aquesta Política de Privacitat per mantenir-la adaptada a la legislació vigent en matèria de protecció de dades. En tal cas, l’AMPA Escola Annexa Joan Puigbert comunicarà en aquest lloc web les modificacions introduïdes amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

La visita a aquest lloc web no implica que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre el mateix. En el cas que l’usuari faciliti alguna informació de caràcter personal, les dades recaptades en aquest lloc web seran tractades de forma lleial i lícita amb subjecció en tot moment als principis i drets recollits en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra normativa de desenvolupament.

 

Ús de galetes

Les galetes (cookies) són petits arxius que el nostre ordinador transmet al vostre, però que no ens proporcionen informació ni sobre el vostre nom, ni sobre qualsevol altra dada de caràcter personal, constant únicament a efectes de funcionament, seguretat i estadístiques del lloc web. Les galetes que s’utilitzen no poden llegir dades de cap ordinador ni llegir les galetes que existeixen en el vostre ordinador d’altres pàgines web. Si voleu podeu configurar el vostre navegador perquè us avisi en pantalla que aneu a rebre una galeta. Si decidiu que el vostre ordinador no rebi aquestes galetes, això no impedirà que es pugui accedir a la informació del lloc web https://annexa-ampa.cat/.

 

Protecció de dades de caràcter personal

El dret de informació

D’acord amb l’article 5 LOPD 15/1999 de 13 de desembre, pel qual es regula el dret d’informació en la recollida de dades, s’informa els usuaris que en el cas que ens enviïn les seves dades a través d’un correu electrònic, les seves dades personals poden quedar incorporats als fitxers de titularitat de l’AMPA Escola Annexa Joan Puigbert i això amb la finalitat de poder gestionar la relació existent entre les parts, sent incorporades en la nostra base de dades.

L’usuari que enviï les seves dades tindrà dret a accedir a la informació per ell facilitada, que hagi estat recopilada en els nostres fitxers, sol·licitar la seva rectificació o cancel·lació, així com oposar-se al seu tractament. Per això haurà de posar-se en contacte amb el responsable del fitxer, mitjançant les condicions previstes en la normativa vigent o emplenant i signant la sol·licitud que trobareu al blog de l’associació dirigit a l’AMPA Escola Annexa Joan Puigbert per e-mail a annexa.informacio@gmail.com o per correu a l’adreça carrer Isabel la Catòlica, 24, 17004 Girona, afegint en qualsevol cas fotocopia del DNI de la persona interessada.

Així mateix, l’usuari que faciliti les seves dades haurà de mantenir-los actualitzats i comunicar al responsable del fitxer qualsevol modificació en les seves dades.

 

El consentiment informat

En conseqüència, els usuaris que facilitin voluntàriament dades de caràcter personal en aquest lloc web consenten de forma inequívoca la possibilitat d’incorporació dels mateixos als fitxers dels quals és responsable l’AMPA Escola Annexa Joan Puigbert a la finalitat específicament determinada anteriorment.

L’usuari consent i autoritza expressament l’AMPA Escola Annexa Joan Puigbert per a que puguin ser conegudes per les famílies incloses al grup creat pel delegat de cada classe assignat per l’associació, les dades necessàries pel desenvolupament de la seva tasca i finalitat.

L’usuari consent i autoritza expressament l’AMPA Escola Annexa Joan Puigbert a l’obtenció i publicació dels drets d’imatge i veu del menor, extensible de forma accessòria a la meva imatge o la de tercers que els acompanyin, de les sortides, festes, activitats, tallers, complementàries i activitats extraescolars que organitza en qualsevol suport o mitjà de difusió que l’AMPA Escola Annexa Joan Puigbert determini amb caràcter gratuït i renunciant a qualsevol tipus de contraprestació.

 

El principi de qualitat de les dades

Les dades de caràcter personal proporcionades pels usuaris seran exactes i posades al dia, de manera que responguin amb veracitat a la situació actual de l’afectat.

L’AMPA Escola Annexa Joan Puigbert procedirà si escau a la cancel·lació de les dades de caràcter personal recollides quan no siguin necessàries o pertinents per a la finalitat a la qual van ser enregistrades.

La cancel·lació donarà lloc al bloqueig de les dades, conservant-se únicament a la disposició de les Administracions Públiques, Jutges i Tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d’aquestes. Complert el citat termini es procedirà a la supressió de les seves dades personals.

 

Cessió i principi de seguretat de les dades

S’informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres parts per finalitats diferents a les expressades. En cas que fos necessari realitzar algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia se sol·licitaria el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels titulars, excloent l’autorització expressa per a que puguin ser conegudes per les famílies incloses al grup creat pel delegat de cada classe assignat per l’associació.

L’AMPA Escola Annexa Joan Puigbert ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

El nivell de seguretat adoptat està d’acord amb la naturalesa de les dades facilitades.